Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU, HEMODIJALIZA - NADZOR

Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih, građevinsko-zanatskih, instalaterskih radova i opremanju enterijera za rekonstrukciju prostora u prizemlju objekta "DIP" - proširenje Klinike za hemodijalizu

Ukupna vrijednost ugovora: 13.308 BAM (6.805 €)
Investitor: Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Površina objekta: cca 500m2
Lokacija/Adresa: KCUS, Koševo, Sarajevo
Ukupna vrijednost gradnje: 607.480 BAM (310.600 €)
Period: 6 mjeseci, februar 2012 - juli 2012

Certifikat Investitora LINK

back Top