Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA

OSTALI PROJEKTI 

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT; Pošta 75260 Kalesija - sanacija krova, fasada i klimatizacija 

Investitor: JP BH Pošta doo Sarajevo, Centar Pošta Tuzla
Ukupna vrijednost: 3.400,00 BAM (1.740,00 €)
Period: maj 2012 godina

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT; Pošta 75101 Tuzla - ventilacija

Investitor: JP BH Pošta doo Sarajevo, Centar Pošta Tuzla
Ukupna vrijednost: 3.861,00 BAM (1.974,00 €)
Period:  novembar 2011 godina

IZRADA PROJEKTNOG RJEŠENJA ELEKTRO INSTALACIJA; novi raspored radnih mašina u objektu "Žica" dd Sarajevo

Investitor: "Žica" dd Sarajevo
Ukupna vrijednost: 4.680,00 BAM (2.390,00 €)
Period: 2011 godina

KONSULTANTSKE USLUGE, Upravljenje izgradnjom objekta do njegove konačne faze

Investitor: RR Inžinjering d.o.o. Podgorica 
Ukupna vrijednost: 235.000,00 BAM (120.154,00 €)
Period: maj 2010 - septembar 2010

 

 

 

back Top