Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
FILTER STANICA VITKOVIĆI - FAZA IIFILTER STANICA VITKOVIĆI - FAZA II

FILTER STANICA “VITKOVIĆI” 250 L/S – FAZA II GORAŽDE BOSNA I HERCEGOVINA

Projektovanje i rekonstrukcija filter stanice 250 l/s , kompleksni inžinjering
Građevinski, hidromašinski i elektro radovi
Ukupna vrijednost: 2.459.945,00BAM (1,257.7498,90€)
Investitor: Vlada BP Kantona Goražde
Period 2001-2002

 

back Top