Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
VODOVOD MITROVICA  I VUSHTRRI KOSOVO

VODOVOD MITROVICA  I VUSHTRRI KOSOVO

Zamjena glavnih vodovodnih distributivnih linija i rekonstrukcija kućnih priključaka. U gradu Mitrovica urađena je zamjena glavnih vodova na lokacijama pet ulica u ukupnoj dužini 3.500 m Ductil cijevi profila DN 100,150,200, kao i 550m PEHD 100 cijevi ɸ63 te izvedeno 430 kućnih priključaka. 
U gradu Vushtrri rađena je zamjena glavnih vodova na lokacijama deset ulica u ukupnoj dužini 3.800 m Ductil cijevi profila DN 100 i 150 kao i PEHD 100 cijevi ɸ63 – 90, te uzvedeno 850 kućnih priključaka.
Ukupna vrijednost: 1.647.000,00 BAM (842.097,73€)
Investitor: IC Consultant  IC/ILF
Period 2001-200

 

back Top