Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
PUMPNA STANICA BivolakPUMPNA STANICA Bivolak

PUMPNA STANICA "BIVOLAK" KOSOVO 

Investitor: UMNIK Kosovo
Početak gradnje:      Juli 2002 godine
Završetak gradnje: April 2003 godine 
Vrijednost izvedenih radova 1,374.948,50 BAM (703.000,00€)

Radovi su se izveli na rekonstrukciji pupmne stanice sa tri pumpe:

  • kapaciteta Q=3x1600 kW, 
  • snage motora N=3x6,3 kV,
  • visine dizanja H= 90 m (NPSH=10 m)
back Top