Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
I FAZA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TOPLOTNIH PODSTANICAI FAZA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TOPLOTNIH PODSTANICAI FAZA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TOPLOTNIH PODSTANICA

I FAZA IZVOĐENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TOPLOTNIH PODSTANICA

Opća bolnica «Prim.dr. Abdulah Nakaš», Sarajevo 

J.U. Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, nastala još u 19. Vijeku, sa specijalistiško-konsultativnom službom unutar više od 20 osnovnih i usmjerenih medicinskih disciplina, korisnicima osigurava pružanje usluga visokog standarda kvaliteta i sigurnost, te mogućnost hospitalizacije i planirane operativne zahvate.

 

Potpuna rekonstrukcija dijela toplotnih parnih podstanica u objektu Opća bolnica  "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, svi elementi starih podstanica su demontirani, a ugrađene su kompaktne parne podstanice renomiranog proizvođača "Danfoss", izrađene iz modula, koji nakon spajanja čine jednu cjelinu.

Ukupno je rekonstruisano pet parnih podstanica koje svojim kapacitetom u potpunosti zadovoljavaju potrebe za grijanjem, potrošnom sanitarnom vodom i termičkom dezinfekcijom vode:

P 23 – O I kapaciteta 1.100 kW
P 23 – O II kapaciteta 550 kW
P 25 – O I kapaciteta 1.500 kW
P 301 – O I kapaciteta 500 kW
P1203 – O I kapaciteta 1.200 kW

Rad ugrađenih podstanica je u potpunosti daljinski nadgledan i omogućeno je  praćenje rada i upravljanje sa jednog mjesta. 

Sprega kvalitetnih komponenti, racionalno ukomponovanih u projekat i korektno ugrađenih i spojenih u kompaktan sistem obezbijedili su uslove koji su nephodni za rad ove vrste ustanova.

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost ugovora: 776.617,94 BAM (397.078,45 €)
Investitor: Javne ustanove Opća bolnica «Prim.dr. Abdulah Nakaš», Sarajevo
Lokacija/Adresa: Sarajevo, BiH
Period: Februar 2014 – Novembar 2014

POTVRDA

back Top