Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)

SJEDIŠTE SLUŽBE ZA POSLOVE SA STRANCIMA BiH, SARAJEVO - LOT 2 (VANJSKO UREĐENJE)

Izvođenje radova na Vanjskom uređenju poslovnog objekta, sjedišta Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost ugovora: 422.572.31 BAM (216.058,00 €)
Investitor: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo sigurnosti, Služba za poslove sa strancima
Površina: 2,588.00 m2
Lokacija/Adresa: Opština Novi grad , Sarajevo
Period: Juni 2013 – Juli 2015

back Top