Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA

PROCREDIT BANKA, FILIJALA ZENICA

Elektro radovi na adaptaciji prostora filijale ProCredit banke u Zenici

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 20.344 BAM (10.402 €)
Investitor: ProCredit Banka dd Sarajevo
Lokacija/Adresa: Zenica
Period: Juli 2013

back Top