Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
PROCREDIT BANKA, SARAJEVOPROCREDIT BANKA, SARAJEVOPROCREDIT BANKA, SARAJEVOPROCREDIT BANKA, SARAJEVO

PROCREDIT BANKA, SARAJEVO

Izvođenje mašinskih instalacija u server sali i elektroinstalaterskih radova u novoj poslovnoj zgradi ProCredit banke u Sarajevu

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 379.958 BAM (192.224 €)
Investitor: ProCredit Banka dd Sarajevo
Lokacija/Adresa: Sarajevo
Period: April 2013 - Maj 2013

back Top