Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
POSLOVNI OBJEKAT  MIS, SJEDIŠTE KOMPANIJE GP BOSNAPOSLOVNI OBJEKAT  MIS, SJEDIŠTE KOMPANIJE GP BOSNAPOSLOVNI OBJEKAT  MIS, SJEDIŠTE KOMPANIJE GP BOSNA

POSLOVNI OBJEKAT  MIS, SJEDIŠTE KOMPANIJE GP BOSNA

Izvođenje elektro i mašinskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije  pri izgradnji poslovnog objekta sjedišta kompanije GP BOSNA

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 1,014.562 BAM (518.738 €)
Investitor: GP BOSNA dd Sarajevo
Lokacija/Adresa: Ulica Zagebačka, Sarajevo
Period: Juli 2007 - Juni 2008

POTVRDA

back Top