Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
ZGRADA MINISTARSTAVA VLADE KOSOVAZGRADA MINISTARSTAVA VLADE KOSOVAZGRADA MINISTARSTAVA VLADE KOSOVA

ZGRADA MINISTARSTAVA VLADE KOSOVA

Rekonstrukcija zgrade vladinih ministarstava Priština, Kosovo

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 19,000.000 BAM (9,714.546 €)
Investitor: Evroska Agencija za obnovu i Ministarstvo Javnih radova Vlade Kosova
Lokacija/Adresa: Priština, Kosovo
Period: 2004 – 2005

POTVRDA

back Top