Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
REHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVOREHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVO

REHABILITACIJA STAMBENOG FONDA KANTONA SARAJEVO

Obnova ratom razrušenih stambenih zgrada, Sarajevo, BIH

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 10,000.000 BAM (5,112.919 €)
Investitor: Kanton Sarajevo
Lokacija/Adresa: Sarajevo
Period: 2003

back Top