Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
VODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&HVODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&HVODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&HVODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&HVODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&HVODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&H

VODOPRIVREDA – USAID, Sarajevo B&H

Rekonstrukcija ratom uništenog objekta, Kompleksni ižinjering 

Poslovna zgrada sa 11 spratova (4.410m2), 18 unutrašnjih garaža, radionicu,  podrume, skladišta, sopstvenu trafostanicu, dvorište površine 825  m2, te parking prostor površine 2.315 m2 .

Rekonstrukcija je obuhvatila sve građevinske i građevinsko zanatske radove, kao i mašinske, elektro i ViK instalacije.
Zgrada je građena posebnom savremenom tehnologijom visoke kvalitete.
Poseban akcenat prilikom gradnje je bio na sigurnosnim sistemima.

back Top