Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava

Kolektiv društva Unioninvest d.d. Sarajevo, na osnovu ukazane potrebe objavljuje sljedeći:

 

 O G L A S

za prijem u radni odnos

za obavljanje poslova:  Interni revizor/ Organizacioni dio: Interna revizija - 1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

 

Uslovi za poziciju:

 • VSS (VII stepen)
 • 3 godine radnog iskustva
 • Certifikat/ licenca o zvanju internog revizora
 • Poznavanje rada na računaru (Windows, MS Office)
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poželjno minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje svih relavantnih propisa iz oblasti računovodstva i revizije
 • Sposobnosti: istrajnost, rad pod pritiskom, timski rad, organizacione, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, preuzimanje odgovornosti u rješavanju zadataka i pružanja rješenja
 • Izražene sposobnosti analize i prepoznavanja rizika
 • Osoba treba da je samoinicijativna, samostalna, komunikativna, odgovorna, pouzdana i etična
 • Mjesto obavljanja poslovnih aktivnosti: Sarajevo  

Rezime ključnih odgovornosti i dužnosti Internog revizora:

 • Planira i priprema interne revizije u cjelokupnom društvu u skladu sa zakonom i relevantim podzakonskim propisima;
 • Organizira i koordinira aktivnosti interne revizije i implementaciju planiranih aktivnosti;
 • Kontroliše poštivanje svih važećih internih pravilnika i procedura u društvu;
 • Objektivno i istinito informiše rukovodstvo o izvršenim internim revizijama i daje preporuke i instrukcije za unapređenje i poboljšanje interne kontrole
 • Koordinira i prati izvršenje mjera propisanih prema izvršenoj kontroli;
 • Evidentira sve aktivnosti revizije i arhivira dokumentaciju vezanu uz internu reviziju;
 • Učestvuje u izradi normativnih akata i drugih propisa iz oblasti finansija i računovodstva, te internim nadzorom provjerava jesu li poslovne transakcije izvršene u skladu sa zakonskim propisima, da li postoji adekvatna računovodstvena dokumentacija te pružaju li finansijski izvještaji kompletne, pouzdane i vjerodostojne informacije o rezultatima finansijskih operacija i o finansijskim pozicijama;
 • Daje ocjenu sistema internih kontrola;
 • Kontinuirano prati zakonsku regulativu iz oblasti poslovanja;
 • Odgovoran da se u potpunosti pridržava pravila propisanih Etičkim kodeskom poslovnog ponašanja i Međunarodnih standarda interne revizije;
 • Ovlašten da ima slobodan pristup u prostorije organizacije u kojoj obavlja reviziju i slobodan pristup dokumentima vezanim za reviziju u organizacionoj jedinici u kojoj obavlja reviziju;
 • Vrši kontrolu poštivanja internih akata od strane zaposlenih
 • Vrši redovno revidiranje informacionog sistema u društvu;
 • Ovlašten je da direktno sarađuje sa društvom za reviziju i odborom za reviziju;
 • Po potrebi inicira angažman vanjskih eksperata;
 • Sarađuje sa svim oblastima društva, Nadzornim odborom, Upravom, eksternim organima i spoljnim saradnicima
 • Ostali srodni poslovi po nalogu Uprave; Odbora za reviziju i Nadzornog odbora Društva.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa se trebaju dostaviti/ poslati na Protokol društva Unioninvest d.d. Sarajevo, na adresu Grbavička 4, 71000 Sarajevo, a ista treba da sadrži:

 • Biografiju;
 • Pismo motivacije;
 • Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 • Certifikat/ licenca o zvanju internog revizora
 • Uvjerenje/ potvrdu o radnom stažu (poželjna preporuka predhodnih poslodavaca)
 • Ostalu dokumentacija koja dokazuje osposobljenost kandidata

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje !

 

Oglas ostaje otvoren do 31.07.2021 godine.

 

NAPOMENA: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

NOVOSTI

08/10/2021

Napredak realizacije kompleksa Smuk Bjelašnica

više
23/09/2021

Održan drugi team building kompanije Unioninvest d.d. Sarajevo na izletištu Javorov Do, Bjelašnica.

više
16/09/2021

Izgradnja kompleksa Smuk na Babinom Dolu se odvija kako je projektno predviđeno.

više
back Top