Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava

Razvoj nekretnina

Važan strateški cilj Unionivest-a je razvoj nekretnina u trenutnom vlasništvu kompanije, te iznalaženje i akvizicija zemljišta i objekata na novim atraktivnim lokacijama u Bosni i Hercegovini.

Ova djelatnost obuhvata:

  • strateško planiranje i razvoj projekata,
  • rukovođenje projektovanjem i izgradnjom,
  • upravljanje nekretninama,
  • kontrolu i plasman nekretnina na tržištu,
  • održavanje objekata u cilju pružanja kvalitetnih usluga najmoprimcima u cilju postizanja dugoročne saradnje i eventualno širenje djelatnosti održavanja i na druge objekte

AKTUELNI PROJEKTI

ZAVRŠENI PROJEKTI

back Top