Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BOSANSKI PETROVACPOSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BOSANSKI PETROVACPOSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BOSANSKI PETROVAC

Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: 01/1-1-25-7482-UP-1/17
Predmet: Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bosanski Petrovac (PE 5.000)

Poslodavac: Općina Bosanski Petrovac, BiH
Potpisivanje ugovora, datum: 30.10.2018.
Ugovor Cijena: 2.929.057,32 KM (1.497.603,23 €)

back Top