Grbavička 4, Sarajevo, Bosna i Hercegovina info@unioninvest.net +387 33 567 431 +387 33 220 952 UK flag BHS zastava
MODERNA INŽINJERING KOMPANIJA EFIKASNO I RENTABILNO ODGOVARA NA SVE POTREBE KLIJENATA
IZRADA PS GORNJI KROMOLJIZRADA PS GORNJI KROMOLJIZRADA PS GORNJI KROMOLJIZRADA PS GORNJI KROMOLJ

 

Opis:

 

Investitor: Općina Centar/KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Sarajevo

Inženjer: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d., Sarajevo

Vrijednost Projekta: 246.347,87 KM, sa PDV-om

 

Projektnim rješenjem je predviđeno da se voda iz hidrofleksa „Slatinski put“ postojećim daktilnim cjevovodom DN 100 mm transportira u novoizgrađeni sabirni bazen hidrofleks postrojenja, a zatim se pomoću hidrofleks stanice voda potisnim cjevovodima pumpa prema potrošačima, koji do sada nisu imali snabdijevanje sa gradske vodovodne mreže. Iznad sabirnog bazena predviđena je izgradnja zidanog objekta sa ravnim AB krovom, za smještaj hidrofleks postrojenja sa ekspanzionom posudom, te neophodnim vodovodnim armaturama i fazonskim komadima.

Poboljšat će se pogonska spremnost i sigurnost sistema, ukidanjem stare lokalne pumpne stanice, a izgradnjom nove sa pripadajućom opremom. Upravljanje nad mrežom, kao i novom PS, preuzet će KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, a rok realizacije projekta je 90 dana od dana uvođenja izvođača radova na gradilište.

back Top