Aerodrom revizija projekata

Revizija Glavnog projekta proširenja putničkog terminala B 

Shodno Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima o građenju (Sl. Novine FBiH 48/09 od 27.07.2012. godine) izvršena je revizija Glavnog projekta proširenja putničkog terminala B, Međunarodni Aerodrom Sarajevo, pri čemu su bile obuhvaćene slijedeće projektne faze

 • Arhitektura i Vanjsko uređenje
 • Statika
 • “Sprinkler” instalacija
 • Tehnologija aerodromskog transportnog sistema
 • Hidroinstalacija
 • Mašinske instalacije
 • Elektro instalacije, slaba i jaka struja

Proširenje putničkog terminala podrazumjeva:

 • Izgradnju proširenja terminala I faza (cca 10.800 m2 brutto)
 • Modifikaciju postojećeg terminala (cca 9.000 m2 brutto)
 • Izradu pripadajućeg vanskog uređenja (cca 10.000 m2 brutto)
 • Izgradnju svih komunalnih  i energetskih priključaka za potrebe realizacije projekta

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost: 29.250,00 BAM (14.955 €)
Investitor: J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o
Period revizije: januar 2012 – novembar 2012

Aktuelni projekti

Shopping Basket