Vile-SMUK-Bjelasnica-2

Vile SMUK Bjelašnica

Lokacija: Općina Trnovo , Babin Dol, Olimpijska planina Bjelašnica (300m od ski liftova), Sarajevo, Federacija BiH, Bosna i Hercegovina

Opis projekta: Projekat obuhvata 6 (šest) vila sa apartmanima, koje zajedno čine jedan kompleks. Kompleks ima dvije suterenske etaže, prizemlje i dva sprata. Na -2 predviđeno je ukupno 87 parking mjesta.

viber_image_2024-03-26_14-21-01-274

Izvođenje radova na objektu Depoa u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari

Projekat: Izvođenje radova na objektu Depoa u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari

Riječ je o izgradnji depoa za smještaj bioloških materijala, predmeta i lične odjeće žrtava genocida sa potrebnom infrastrukturom.

Investitori: Memorijalni centar Srebrenica-Potočari i Catholic Relief Services

Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d. Sarajevo

Projektant: Vizija d.o.o. Sarajevo

Vrijednost projekta: 1.421 840,28 KM

vogosca-2

Izgradnja pumpne stanice i rezervoara Poturovići

Projekat: Izvođenje radova na vodosnabdijevanju naselja Poturovići i Ljubina na području općine Vogošća – I faza (Izgradnja pumpne stanice i rezervoara “Poturovići”).

Naručilac radova: Općina Vogošća, KJKP “ViK”d.o.o., Sarajevo

Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d., Sarajevo 

Projektant: Zavod za vodoprivredu d.d., Sarajevo

Vrijednost Projekta: 919.177,01 KM sa PDV-om

Opis Projekta: U sklopu aktivnosti za rješavanje problema vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina u općini Vogošća planirana je najprije izgradnja objekata – pumpna stanica, pristupni put prema rezervoaru i rezervoar. Namjena pumpne stanice je da količinu vode od 1,62 l/s (iz vodne komore V= 11,25 m3) transportira predviđenim potisnim cjevovodom DN 50 mm, dužine cca 576,0 m u rezervoar Poturovići  (Kdn/Kpr = 622,0/625,0 m.n.m).

Postrojenje-za-precIscavanje-otpadnih-voda-Prozor-Rama-1

Postrojenje za prečIšćavanje otpadnih voda Prozor-Rama

Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: 20060272-s040
Predmet: Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Prozor Rama (PE 3.000+3.000)
Poslodavac: Općina Prozor Rama, BiH 
Trajanje ugovora: 2 godine
Potpisivanje ugovora, datum: 16.07.2019.
Ugovor Cijena: 3.547.725,99 KM (1.813.923,50 €)

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “Prozor – Rama”, će se nalaziti na kraju samog sistema odvodnje, neposredno prije ispuštanja otpadnih voda u potok Prozorčica, koji se ulijeva u rijeku Dušicu, koja pripada slivu rijeke Rama. Postrojenje je bitan element u sistemu zaštite voda od onečišćenja. Prečišćavanje otpadnih voda će se sastojati od mehaničkog dijela prečišćavanja (I stepen prečišćavanja) i biološkog dijela prečišćavanja (II stepen prečišćavanja), uključujući obradu mulja zgušnjavanjem i dehidracijom mulja.

Rekonstrukcija-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-Butile-Sarajevo-19

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile, Sarajevo

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajevo u Butilama, PE 600.000, u vrijednosti 25 miliona € je uspješno završena u mjesecu novembru 2016 godine.

Savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u ovom gradu, izgrađeno na ušću Miljacke u Bosnu pušteno je u rad davne 1984.godine. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu znatno je oštećeno i u narednom periodu nije bilo u funkciji.

Zahvaljujući kreditnim sredstvima Svjetske Banke, sredstvima IPA fonda i sredstvima budžeta Kantona Sarajevo, pokrenut je projekat otpadnih voda, koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta vode Miljacke i Bosne rehabilitacijom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama i poboljšanjem efikasnosti kanalizacionih sistema u Kantonu Sarajevo. Na ovaj način će se smanjiti izloženost nizvodnih zajednica od zagađene površinske vode i poboljšati životni uslovi. 

Staro postojeće postrojenje je sanirano i završena je I Faza: uspostavljanje originalno predviđenog kapaciteta i sekundarni tretman za 600.000 PE.
Prva Faza je uključivala Idejni projekat, Glavni projekat, izgradnju i rekonstrukciju, instalaciju opreme, puštanje u rad, probni pogon i Idejno rješenje Faze II.
Druga Faza podrazumjeva nadogradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za uklanjanje nutrijenata za postizanje usklađenosti sa standardom EU za 650.000 PE.

Unioninvest je kao lider u konzorciju sa njemačkom kompanijom Passavant Energy & Environment obavio kompletnu rekonstrukciju postrojenja i ponovo ga vratio u život. U tom poduhvatu korištene su najsavremenije tehnologije i ugradnja visokosoftificirane opreme. 
U toku protekle dvije godine, na projektu je u punom kapacitetu bila zaposlena uglavnom domaća operativa: 50 inžinjera tehnologa, elektro i mašinskih inžinjera, inžinjera građevine i drugih eksperata, kao i oko 500 radnika raznih struka. 

Uloženo je višegodišnje iskustvo svih uposlenika Unioninvesta i njegovih  partnera, a ostvareni rezultat u potpunosti odražava vizije Unioninvesta i opravdava slogan UNIONINVEST – IME ŽIVOTA!


Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: BA-SWWP-7842BA-S & I-12-14
Predmet: REKOSNTRUKCIJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BUTILE, SARAJEVO (Faza 1 i Idejno rješenje faza II)
Izvor financiranja: Svjetske banke (WB), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), IPA fond
Poslodavac: KJP VIK doo Sarajevo, BiH 
Trajanje ugovora: 2 Godine
Potpisivanje ugovora Datum: 15-Jan-2014
Ugovor Cijena: 50,116.595,99 KM (25,624.209,00 €)


Projektovani protoci:

ParametersJMFaza IFaza II
Pumpna stanica sirove vode/Predtretmanm3/s5.25.2
Primarna sedimentacijam3/s2.6 (4.4)4.4
Biološki tretmanm3/s2.64.4

Design Mass Loadings for WWTP :

ParametersUnit of measureFaza IFaza II
Potrošnja Biološkog oksigenakgBOD5/d36'00039'000
Potrošnja Hemijskog oksigenakgCOD/d72'00078'000
Ukupne suspendovane čvrste materijekgTSS/d42'00045'500
AzotkgTKN/d6'6007'150
FosforkgPtot/d1'0801'170

Osnovni elementi postrojenja

  • Predtretman
  • Biološki tretman (primarni taložnici, aeracija, sekundarni taložnici, recirkulacija mulja)
  • tretman mulja sa rekuperacijom energije
Izrada-PS-Gornji-Kromolj-1

Izrada PS Gornji Kromolj

Opis:

Investitor: Općina Centar/KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Inženjer: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d. Sarajevo

Vrijednost Projekta: 246.347,87 KM sa PDV-om

Projektnim rješenjem je predviđeno da se voda iz hidrofleksa „Slatinski put“ postojećim daktilnim cjevovodom DN 100 mm transportira u novoizgrađeni sabirni bazen hidrofleks postrojenja, a zatim se pomoću hidrofleks stanice voda potisnim cjevovodima pumpa prema potrošačima, koji do sada nisu imali snabdijevanje sa gradske vodovodne mreže. Iznad sabirnog bazena predviđena je izgradnja zidanog objekta sa ravnim AB krovom, za smještaj hidrofleks postrojenja sa ekspanzionom posudom, te neophodnim vodovodnim armaturama i fazonskim komadima.

Poboljšat će se pogonska spremnost i sigurnost sistema, ukidanjem stare lokalne pumpne stanice, a izgradnjom nove sa pripadajućom opremom.

Projekat je uspješno završen. Upravljanje nad mrežom, kao i novom PS, preuzelo je KJKP ViK d.o.o. Sarajevo.

Primarna-vodovodna-mreza-Porijecani-rekonstrukcija-rezervoara-pertac-i-izvoriste-Vrutak-2

Primarna vodovodna mreža Poriječani, rekonstrukcija rezervoara Pertac i izvorište Vrutak

Unioninvest d.d. je kao glavni izvodač, izvršio strčcno, profesionalno, kvalitetno i u zadatim rokovima ugovorene radove.

Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: BA-EBRD-VisokoWSS-W-02/18
Predmet: Izgradnja primarne vodovodne mreže Poriječani, rekonstrukcija rezervoara Pertac i izvorišta Vrutak
Poslodavac: JKP Visoko d.o.o. Visoko, BiH 
Trajanje ugovora: 300 dana
Potpisivanje ugovora, datum: 15.02.2019.
Ugovor Cijena: 2.682.228,99 KM (1.371.401,90€)