vogosca-2

Izgradnja pumpne stanice i rezervoara Poturovići

Projekat: Izvođenje radova na vodosnabdijevanju naselja Poturovići i Ljubina na području općine Vogošća – I faza (Izgradnja pumpne stanice i rezervoara “Poturovići”).

Naručilac radova: Općina Vogošća, KJKP “ViK”d.o.o., Sarajevo

Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d., Sarajevo 

Projektant: Zavod za vodoprivredu d.d., Sarajevo

Vrijednost Projekta: 919.177,01 KM sa PDV-om

Opis Projekta: U sklopu aktivnosti za rješavanje problema vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina u općini Vogošća planirana je najprije izgradnja objekata – pumpna stanica, pristupni put prema rezervoaru i rezervoar. Namjena pumpne stanice je da količinu vode od 1,62 l/s (iz vodne komore V= 11,25 m3) transportira predviđenim potisnim cjevovodom DN 50 mm, dužine cca 576,0 m u rezervoar Poturovići  (Kdn/Kpr = 622,0/625,0 m.n.m).

Postrojenje-za-precIscavanje-otpadnih-voda-Prozor-Rama-1

Postrojenje za prečIšćavanje otpadnih voda Prozor-Rama

Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: 20060272-s040
Predmet: Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Prozor Rama (PE 3.000+3.000)
Poslodavac: Općina Prozor Rama, BiH 
Trajanje ugovora: 2 godine
Potpisivanje ugovora, datum: 16.07.2019.
Ugovor Cijena: 3.547.725,99 KM (1.813.923,50 €)

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda “Prozor – Rama”, će se nalaziti na kraju samog sistema odvodnje, neposredno prije ispuštanja otpadnih voda u potok Prozorčica, koji se ulijeva u rijeku Dušicu, koja pripada slivu rijeke Rama. Postrojenje je bitan element u sistemu zaštite voda od onečišćenja. Prečišćavanje otpadnih voda će se sastojati od mehaničkog dijela prečišćavanja (I stepen prečišćavanja) i biološkog dijela prečišćavanja (II stepen prečišćavanja), uključujući obradu mulja zgušnjavanjem i dehidracijom mulja.