Rekonstrukcija-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-Butile-Sarajevo-19

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Butile, Sarajevo

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Sarajevo u Butilama, PE 600.000, u vrijednosti 25 miliona € je uspješno završena u mjesecu novembru 2016 godine.

Savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u ovom gradu, izgrađeno na ušću Miljacke u Bosnu pušteno je u rad davne 1984.godine. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu znatno je oštećeno i u narednom periodu nije bilo u funkciji.

Zahvaljujući kreditnim sredstvima Svjetske Banke, sredstvima IPA fonda i sredstvima budžeta Kantona Sarajevo, pokrenut je projekat otpadnih voda, koji ima za cilj poboljšanje kvaliteta vode Miljacke i Bosne rehabilitacijom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama i poboljšanjem efikasnosti kanalizacionih sistema u Kantonu Sarajevo. Na ovaj način će se smanjiti izloženost nizvodnih zajednica od zagađene površinske vode i poboljšati životni uslovi. 

Staro postojeće postrojenje je sanirano i završena je I Faza: uspostavljanje originalno predviđenog kapaciteta i sekundarni tretman za 600.000 PE.
Prva Faza je uključivala Idejni projekat, Glavni projekat, izgradnju i rekonstrukciju, instalaciju opreme, puštanje u rad, probni pogon i Idejno rješenje Faze II.
Druga Faza podrazumjeva nadogradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za uklanjanje nutrijenata za postizanje usklađenosti sa standardom EU za 650.000 PE.

Unioninvest je kao lider u konzorciju sa njemačkom kompanijom Passavant Energy & Environment obavio kompletnu rekonstrukciju postrojenja i ponovo ga vratio u život. U tom poduhvatu korištene su najsavremenije tehnologije i ugradnja visokosoftificirane opreme. 
U toku protekle dvije godine, na projektu je u punom kapacitetu bila zaposlena uglavnom domaća operativa: 50 inžinjera tehnologa, elektro i mašinskih inžinjera, inžinjera građevine i drugih eksperata, kao i oko 500 radnika raznih struka. 

Uloženo je višegodišnje iskustvo svih uposlenika Unioninvesta i njegovih  partnera, a ostvareni rezultat u potpunosti odražava vizije Unioninvesta i opravdava slogan UNIONINVEST – IME ŽIVOTA!


Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: BA-SWWP-7842BA-S & I-12-14
Predmet: REKOSNTRUKCIJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BUTILE, SARAJEVO (Faza 1 i Idejno rješenje faza II)
Izvor financiranja: Svjetske banke (WB), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), IPA fond
Poslodavac: KJP VIK doo Sarajevo, BiH 
Trajanje ugovora: 2 Godine
Potpisivanje ugovora Datum: 15-Jan-2014
Ugovor Cijena: 50,116.595,99 KM (25,624.209,00 €)


Projektovani protoci:

ParametersJMFaza IFaza II
Pumpna stanica sirove vode/Predtretmanm3/s5.25.2
Primarna sedimentacijam3/s2.6 (4.4)4.4
Biološki tretmanm3/s2.64.4

Design Mass Loadings for WWTP :

ParametersUnit of measureFaza IFaza II
Potrošnja Biološkog oksigenakgBOD5/d36'00039'000
Potrošnja Hemijskog oksigenakgCOD/d72'00078'000
Ukupne suspendovane čvrste materijekgTSS/d42'00045'500
AzotkgTKN/d6'6007'150
FosforkgPtot/d1'0801'170

Osnovni elementi postrojenja

 • Predtretman
 • Biološki tretman (primarni taložnici, aeracija, sekundarni taložnici, recirkulacija mulja)
 • tretman mulja sa rekuperacijom energije
Izrada-PS-Gornji-Kromolj-1

Izrada PS Gornji Kromolj

Opis:

Investitor: Općina Centar/KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Inženjer: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d. Sarajevo

Vrijednost Projekta: 246.347,87 KM sa PDV-om

Projektnim rješenjem je predviđeno da se voda iz hidrofleksa „Slatinski put“ postojećim daktilnim cjevovodom DN 100 mm transportira u novoizgrađeni sabirni bazen hidrofleks postrojenja, a zatim se pomoću hidrofleks stanice voda potisnim cjevovodima pumpa prema potrošačima, koji do sada nisu imali snabdijevanje sa gradske vodovodne mreže. Iznad sabirnog bazena predviđena je izgradnja zidanog objekta sa ravnim AB krovom, za smještaj hidrofleks postrojenja sa ekspanzionom posudom, te neophodnim vodovodnim armaturama i fazonskim komadima.

Poboljšat će se pogonska spremnost i sigurnost sistema, ukidanjem stare lokalne pumpne stanice, a izgradnjom nove sa pripadajućom opremom.

Projekat je uspješno završen. Upravljanje nad mrežom, kao i novom PS, preuzelo je KJKP ViK d.o.o. Sarajevo.

Primarna-vodovodna-mreza-Porijecani-rekonstrukcija-rezervoara-pertac-i-izvoriste-Vrutak-2

Primarna vodovodna mreža Poriječani, rekonstrukcija rezervoara Pertac i izvorište Vrutak

Unioninvest d.d. je kao glavni izvodač, izvršio strčcno, profesionalno, kvalitetno i u zadatim rokovima ugovorene radove.

Ključni podaci projekta:
Identifikacijski broj: BA-EBRD-VisokoWSS-W-02/18
Predmet: Izgradnja primarne vodovodne mreže Poriječani, rekonstrukcija rezervoara Pertac i izvorišta Vrutak
Poslodavac: JKP Visoko d.o.o. Visoko, BiH 
Trajanje ugovora: 300 dana
Potpisivanje ugovora, datum: 15.02.2019.
Ugovor Cijena: 2.682.228,99 KM (1.371.401,90€)

Filter-stanica-Bukovica-Kakanj-1

Filter stanica Bukovica Kakanj

Investitor: JKP “Vodovod i kanalizacija” Kakanj

Vrijednost ovih radova 1,924.711,44 EUR (sa svim dodatnim radovima)

Kapacitet filter stanice 130 l / s.

Faza I: Dizajn i rekonstrukcija koagulacije, flokulacija i hlor stanica sa pratećim građevinskim radovima, kontrola mjerenja, distribucija motora, automatsko doziranje polimera i koagulanta.
Vrsta posla: Građevinski, hidro mašinski i elektro radovi

Faza II: Glavni „ductil“cjevovod “Haljinići-Bjelavići” DN 200 mm, L = 4200 m i izgradnja tanka za vodu “Hrasno”, V = 2500m3.
Vrsta posla: Građevinski, hidro mašinski i elektro radovi

Faza III: Popravak postojećeg vodozahvata, vodovodne cijevi, flokulacija, taložnica, hale za flokulaciju, operativne zgrade, rezervoari čiste vode, izgradnja 3 komada filtera, filter prese za sedimentacijski tank, vanjsko uređenje i pristupni putevi
Vrsta posla: Građevinski, hidro mašinski i elektro radovi

Projektovanje-i-rekonstrukcija-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-Odzak-BiH-4

Projektovanje i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Odžak, BiH

Identifikacioni broj:   BA-OD-ICB-S&I-02-TF055265


Mehaničko biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 

Podaci o dodjeli I vrijednosti projekta:

Ugovorena vrijednost sa kolektorom:    4.502.781,27 BAM (2,302.235,50 €)
Period:2010              

Tehnički podaci o postrojenju:

 •    Ulazni distribucioni šaht
 •    Prumpnu stanicu primarnog dizanja sa 2 linije:
 •     1 linija: 210 l/s
 •     2 linija: 840 l/s
 •   Fina i gruba automatska rešetka,
 •   Kompresorska stanica za pjekolov
 •   Kanal sa mjeračem protoka
 •   Pjeskolov sa klasirerom pjeska
 •   Aeracioni i stabilizacioni bazen  
 •   Pumpna stanica za višak mulja             2 x 14 l/s (radna i rezervna) 
 •   Pumpna stanica za recirkulaciju mulja  2 x 70 l/s (radna i rezervna) 
 •   Naknadni taložnik sa rotacionim uređajem za zgrtanje mulja   
 •   Uguščivać mulja
 •   Polja za sušenje mulja
 •   Izlazna kontrolna građevina za mjerenje protoka
 •   Hlorna stanica
 •   Upravna zgrada sa laboratorijom, zajedničkim prostorima i GRO
 •   Razvodni cjevovodi od čelika, inoxa, PVC-a, PEHD, profila DN 1000 do DN 63
 •    Vanjsko uređenje sa sfaltiranjem pristupnih puteva
Rekonstrukcija-filter-stanice-Zdena-Sanski-Most-BiH-2

Rekonstrukcija filter stanice Zdena Sanski Most BiH

Investitor: Evropska unija, Delegacija Evropska Komisija u BiH
Vrijednost radova 2,364,478.00 €

Kapacitet filter stanice 250 l / s:

 • filter kutija 4 + 2: dimenzije L = 5,0 m, b = 2×2, 5 m, H = 4,0 m
 • Servisna stanica:
  • Čista voda: Q = 2×522 m3 / h, H = 65m, N = 132,0 kW
  • Sirova-voda: Q = 2×540 m3 / h, H = 5m, N = 15,0 kW
  • WASHING Filter: Q = 2×486 m3 / h, H = 8m, N = 18,5 kW
  • Air Ventilator – Q = 28N m3 / min
 • Bazeni za koagulaciju: veličina 4 bazen: 4,0 x 4,0 x 3,6 m
 • Rezervoar za sirovu vodu V = 35 m3
 • Rezervoar za čistu vodu V = 2×310 m3
 • Stanica za doziranje kemikalija
 • Laboratorija
 • Bazen za sedimentaciju

POTVRDA

Rekonstrukcija-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-Trnovo-i-kanalizacioni-kolektor-Turovi-BiH-1

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Trnovo i kanalizacioni kolektor Turovi, BiH

Identifikacioni broj:  N0:BA-TR-ICB-W-01-TF055265 

Investitor: KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Vrijednost radova: 1,165,147.49 BAM

Ukupni radovi su uključivali projektovanje i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Trnovo sa pumpnom stanicom primarnog dizanja, upravnom zgradom, rešetkama, pjeskolovom, aeracionim bazenom, naknadnim taložnikom, uguščivaćem, pumpnim stanicama za recirkulaciju i višak mulja, poljima za sušenje mulja, trafo stanicom, razvodnim cjevovodima unutar postrojenja od čelika, inoxa, PVC-a, PEHD, profila DN 1000 do DN 63, sa revizionim šahtovima, šahtom sa filter ispunom, vanjskim uređenjem sa asfaltnim pristupnim putevima, te sa izgradnjom pripadajućeg kolektora koji je uključio pripremne radove sa iskolčavanjem i obilježavanjem trase, građevinske i montažne radove na izgradnji kanalizacione mreže sa cijevima HDPE PE 100, DN 250 mm dužine l=2.874,00 m i revizionim šahtovima, te završne radove sa opravkom ograda i asfaltiranjem pristupnih puteva, projektom izvedenog stanja i geodetskim elaboratom o izvršenim radovima.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Popravka i zamjena primarne i sekundarne kanalizacione mreže u Sarajevu Kovači – Širokac – Mejdan

Broj ugovora: NCB br. BA-SWWP-7842BA-NCB-W-11-08
Građevinski i hidromašinski radovi na popravci i zamjeni primarne i sekundarne kanalizacione mreže u Sarajevu, Kovači – Širokac – Mejdan
GRP  cijevi DN 300 mmm i DN 700 mm, L= 1.176m

Osnovni podaci:

Ugovorena cijena: 508.874,57 BAM (260.183,44 €)
Investitor : JKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo
Period: 2012


POTVRDA