DIP patologija

Nabavka i ugradnja centralnog sistema ventilacije i klimatizacije – Patologija, uključujući sve prateće mašinske, elektro i građevinske radove u prostorima Kliničke patologije na III spratu in a krovu objekta DIP Kliničkog centra.

Montaža obuhvata sve prateće instalacije i opremu, te puštanje u pogon i dokazivanje projektovanih parametara.

Klima komora: Q=95 kW

Kondenzna reverzabilna jedinica Qhl = 44kW, Ggr = 42 kW, medij freon

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost ugovora: 139.906,42 BAM (71.533,00 €)
Investitor: Klinički Centar Univerziteta Sarajevo
Lokacija/Adresa: Ul. Bolnička br.25, Sarajevo
Period: April 2015 – projekat u toku

Aktuelni projekti

Shopping Basket