I faza izvođenja radova na rekonstrukciji toplotnih podstanica

Opća bolnica «Prim.dr. Abdulah Nakaš», Sarajevo 

J.U. Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, nastala još u 19. Vijeku, sa specijalistiško-konsultativnom službom unutar više od 20 osnovnih i usmjerenih medicinskih disciplina, korisnicima osigurava pružanje usluga visokog standarda kvaliteta i sigurnost, te mogućnost hospitalizacije i planirane operativne zahvate.

Potpuna rekonstrukcija dijela toplotnih parnih podstanica u objektu Opća bolnica  “Prim. Dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo, svi elementi starih podstanica su demontirani, a ugrađene su kompaktne parne podstanice renomiranog proizvođača “Danfoss”, izrađene iz modula, koji nakon spajanja čine jednu cjelinu.

Ukupno je rekonstruisano pet parnih podstanica koje svojim kapacitetom u potpunosti zadovoljavaju potrebe za grijanjem, potrošnom sanitarnom vodom i termičkom dezinfekcijom vode:

P 23 – O Ikapaciteta1.100 kW
P 23 – O IIkapaciteta550 kW
P 25 – O Ikapaciteta1.500 kW
P 301 – O Ikapaciteta500 kW
P1203 – O Ikapaciteta1.200 kW

Rad ugrađenih podstanica je u potpunosti daljinski nadgledan i omogućeno je  praćenje rada i upravljanje sa jednog mjesta. 

Sprega kvalitetnih komponenti, racionalno ukomponovanih u projekat i korektno ugrađenih i spojenih u kompaktan sistem obezbijedili su uslove koji su nephodni za rad ove vrste ustanova.

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost ugovora: 776.617,94 BAM (397.078,45 €)
Investitor: Javne ustanove Opća bolnica «Prim.dr. Abdulah Nakaš», Sarajevo
Lokacija/Adresa: Sarajevo, BiH
Period: Februar 2014 – Novembar 2014

POTVRDA

Aktuelni projekti

Shopping Basket