Izgradnja pumpne stanice i rezervoara Poturovići

Projekat: Izvođenje radova na vodosnabdijevanju naselja Poturovići i Ljubina na području općine Vogošća – I faza (Izgradnja pumpne stanice i rezervoara “Poturovići”).

Naručilac radova: Općina Vogošća, KJKP “ViK”d.o.o., Sarajevo

Nadzor: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Izvođač radova: Unioninvest d.d., Sarajevo 

Projektant: Zavod za vodoprivredu d.d., Sarajevo

Vrijednost Projekta: 919.177,01 KM sa PDV-om

Opis Projekta: U sklopu aktivnosti za rješavanje problema vodosnabdijevanja naselja Poturovići i Ljubina u općini Vogošća planirana je najprije izgradnja objekata – pumpna stanica, pristupni put prema rezervoaru i rezervoar. Namjena pumpne stanice je da količinu vode od 1,62 l/s (iz vodne komore V= 11,25 m3) transportira predviđenim potisnim cjevovodom DN 50 mm, dužine cca 576,0 m u rezervoar Poturovići  (Kdn/Kpr = 622,0/625,0 m.n.m).

Aktuelni projekti

Shopping Basket