Kotlovnica u zgradi prijateljstva između Grčke i BiH

Sanacija i rekonstrukcija centralne kotlovnice za Zgradu Prijateljstva između Grčke i BiH.

U okviru projekta demontirana su dva od četiri postojeća kotla. 

Druga dva postojeća kotla za rad sa ekstra lakim uljem EL (tip Viessman 2.500 mcal/h i Viessman 3.000mcal/h) su popravljena i dovedena u ispravno stanje, te sanirane i rekonstruisane sve mašinske instalacije, uključujući i rekonstrukciju ventilacionog sistema.

Ugrađena su dva nova kotla (niskotlačni parni kotao p=0,5 bara, kapaciteta Q=5 t/h, snaga 3.300 kW) sa novim kombiniranim gorionicima za rad sa zemnim gasom/ekstra lakim uljem.

Kao dodatne mjere sigurnosti, u kotlovnici je izveden novi sistem za detekciju gasa u Ex izvedbi, kao i uvezivanje na novi sistem dojave požara u objektu.

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 862.578,11 BAM (441.030 €)
Investitor: Ministarstvo finansija i trezora BiH
Lokacija/Adresa: Sarajevo
Period: Mart 2011 – Oktobar 2011 

POTVRDA

Aktuelni projekti

Shopping Basket