Licence

Licence

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/ izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja hidrotehnike

Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja/ izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje

Ovlaštenje za izvođenje i stručni nadzor hidrotehničkih radova kao pojedine faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje

Shopping Basket