OHR building

Poslovni objekat BMIGR je zamišljen kao moderna poslovna zgrada visokog ranga, koji u skladu sa regulacionim planom može pružiti svojim klijentima usluge na visokom nivou.
Ukupna površina: P = 4.144,95 m2.

Zgrada je klasificiran kao visoko standardizirani objekat (klasa A) u skladu sa sljedećim karakteristikama:

 • potpuno obnovljena zgrada u skladu sa prvoklasnim dizajnom
 • izvrsna lokacija, centralni poslovni prostor, dobru vidljivost i pozicioniranje
 • jednostavan i brz pristup do zgrade
 • atraktivnost za kreditno sposobnu i prestižnu klijentelu
 • visok nivo najma
 • profesionalno održavanje i upravljanje imovinom
 • modernog dizajna i arhitekture
 • sigurnosni betonski zid visok 2,5 m
 • sigurnost / ulazak kroz „security“ kućicu ispred zgrade
 • instalirani prvoklasni materijali
 • modernei visokog standarda prozori i prozorska stakla
 • prijem u predvorju
 • ugrađeni podignuti podovi, za polganje kablova
 • Ugrađena dva lifta
 • napajanje riješeno minimalne iz dva izvora, sa automatskim prekidačem
 • HVAC sistem
 • telefonski priključak
 • zadovoljeni sigurnosni standardi (instalirana dojavu požara)
 • video nadzor (CCTV), TV i IT sistem: instaliran u skladu sa zahtjevima trenutnog korisnika zgrade

Aktuelni projekti

Shopping Basket