Operacioni blok, etaže 06 i 07 KCUS – nadzor 

Otvaranje i puštanje u rad novog operacionog bloka sa intenzivnom njegom na etaži 06 i 07 CMB-a Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu je veliki uspjeh za cjelokupno BH zdravstvo. 
Novi operacioni blok po svojim tehničkim resursima i potencijalu spada u jedan od najmodernijih u regionu i omogućava uposlenicima vrhunske uslove rada.

Unioninvest je vodio stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih, građevinsko-zanatskih i  instalaterskih radova.
Izgrađeno je deset najmodernijih operacionih sala, 19 kreveta intenzivne njege i 19 soba za buđenje.  

Ukupna vrijednost ugovora: 133.801 BAM (68.411 €)

Investitor: Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu
Površina objekta: cca 5000 m2
Lokacija/Adresa: KCUS, Centralni medicinski blok, Koševo, Sarajevo
Ukupna vrijednost gradnje: 9,317.000 BAM (4,763.706 €)
Period: April 2012 – Mart 2013

Aktuelni projekti

Shopping Basket