Ostali projekti

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT; Pošta 75260 Kalesija – sanacija krova, fasada i klimatizacija 

Investitor: JP BH Pošta doo Sarajevo, Centar Pošta Tuzla
Ukupna vrijednost: 3.400,00 BAM (1.740,00 €)
Period: maj 2012 godina

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE, IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT; Pošta 75101 Tuzla – ventilacija

Investitor: JP BH Pošta doo Sarajevo, Centar Pošta Tuzla
Ukupna vrijednost: 3.861,00 BAM (1.974,00 €)
Period:  novembar 2011 godina

IZRADA PROJEKTNOG RJEŠENJA ELEKTRO INSTALACIJA; novi raspored radnih mašina u objektu “Žica” dd Sarajevo

Investitor: “Žica” dd Sarajevo
Ukupna vrijednost: 4.680,00 BAM (2.390,00 €)
Period: 2011 godina

KONSULTANTSKE USLUGE, Upravljenje izgradnjom objekta do njegove konačne faze

Investitor: RR Inžinjering d.o.o. Podgorica 
Ukupna vrijednost: 235.000,00 BAM (120.154,00 €)
Period: maj 2010 – septembar 2010

Aktuelni projekti

Shopping Basket