Poslovni objekat  A6,  zgrada UN-a 

Unioninvest dd je kao vlasnik zemlje, Investitor i Generalni izvođač razvio ovu prepoznatljivu poslovnu zgradu.. 

Poslovni objekat A-6 je koncipiran kao savremeni poslovni objekat visokog ranga i dio je niza Poslovnih objekata uz Vilsonovo šetalište koji čine jedinstvenu cjelinu poslovnih objekata za strana diplomatsko – konzularna i privredna predstavništva.

Generalnim konceptom je formiran jednostavan volumen koji se prema potrebi u funkcionalno – organizacijskom smislu, a u skladu sa zahtjevima klijenata, može podijeliti u dvije ili više prostorno – funkcionalnih cjelina. 

U objektu su izvedeni najsavremeniji tehnički sistemi i standardi (evropska A klasa objekta), grijanja,hlađenja i ventilacije (HVAC), elektrike, protupožarnih i sigurnosnih sistema. 

Unioninvest dd je projektovao sve faze gradnje, te vršio nadzor nad gradnjom objekta.

U zgradi se nalaze agencije Ujedinjenih Nacija BiH, a Unioninvest je zadužen za upravljanje i održavanje istog.

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost investicije: 20,000.000 BAM (10,000.000 €)
Investitor: Unioninvest dd Sarajevo
Površina objekta: cca  7.500 m2
Spratnost objekta: 2S + P + 3 
Lokacija/Adresa: Kvadrant C, Marijin Dvor, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
Period: 24 mjeseca, 2010 – 2013
Stručni nadzor: NON STOP, Unionivest

Instalisani elektro kapacitet TS 1×630 kVA, 10(20)/0.42kV, Pi = 837 kW, Pv = 670 kW
UPS: 1×225 kVA, Pi = Pv = 140 kW
DEA: 572 kVA, Pi = 572 kW, Pv = 485kW
Gasna toplovodna kotlovnica sa toplotnom podstanicom snage 400KW
Rashladno postrojenje sa toplotnom podstanicom snage 250KW

Aktuelni projekti

Shopping Basket