Proizvodni i skladišni objekat u Binježevu, industrijska zona Sarajevo

Na navedenoj lokaciji investitor je  izgradio poslovno-proizvodni i skladišni objekta. Izgradnja je obavljena u predviđenim fazama kako slijedi;

U prvoj fazi, u južnom dijelu parcele, planirana je izgradnja poslovnog i skladišnog prostora sa dvije paralelne hale, površine 40,60 m X 12,70 m, a između manipulativni plato dimenzija 30.00mX9.40 m. U zapadnoj hali se nalazi kotlovnica visine h = 470cm, zazidana ciglama . Na dnu platoa, prema rijeci Zujevina se predviđa skladišna zgrada sa svlačionicama i wc-ima, kuhinja za osoblje i dva ureda.

Svi kolni prilazi i pješački sadržaji su predviđeni preko manipulativnog platoa, a ovo je interni saobraćaj duž zapadne granice parcele, vezan za industrijske ceste na sjeveru parcele.

Oko parcele se predviđa žičana ograda sa ulaznom kapijom kao vezom sa industrijskim putem.

Aktuelni projekti

Shopping Basket