Projektovanje i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Odžak, BiH

Identifikacioni broj:   BA-OD-ICB-S&I-02-TF055265


Mehaničko biološko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 

Podaci o dodjeli I vrijednosti projekta:

Ugovorena vrijednost sa kolektorom:    4.502.781,27 BAM (2,302.235,50 €)
Period:2010              

Tehnički podaci o postrojenju:

 •    Ulazni distribucioni šaht
 •    Prumpnu stanicu primarnog dizanja sa 2 linije:
 •     1 linija: 210 l/s
 •     2 linija: 840 l/s
 •   Fina i gruba automatska rešetka,
 •   Kompresorska stanica za pjekolov
 •   Kanal sa mjeračem protoka
 •   Pjeskolov sa klasirerom pjeska
 •   Aeracioni i stabilizacioni bazen  
 •   Pumpna stanica za višak mulja             2 x 14 l/s (radna i rezervna) 
 •   Pumpna stanica za recirkulaciju mulja  2 x 70 l/s (radna i rezervna) 
 •   Naknadni taložnik sa rotacionim uređajem za zgrtanje mulja   
 •   Uguščivać mulja
 •   Polja za sušenje mulja
 •   Izlazna kontrolna građevina za mjerenje protoka
 •   Hlorna stanica
 •   Upravna zgrada sa laboratorijom, zajedničkim prostorima i GRO
 •   Razvodni cjevovodi od čelika, inoxa, PVC-a, PEHD, profila DN 1000 do DN 63
 •    Vanjsko uređenje sa sfaltiranjem pristupnih puteva

Aktuelni projekti

Shopping Basket