Pumpna stanica Bivolak

Investitor: UMNIK Kosovo
Početak gradnje:      Juli 2002 godine
Završetak gradnje: April 2003 godine 
Vrijednost izvedenih radova 1,374.948,50 BAM (703.000,00€)

Radovi su se izveli na rekonstrukciji pupmne stanice sa tri pumpe:

  • kapaciteta Q=3×1600 kW, 
  • snage motora N=3×6,3 kV,
  • visine dizanja H= 90 m (NPSH=10 m)

Aktuelni projekti

Shopping Basket