Punionica CNG-a ; Postrojenje za komprimiranje prirodnog plina

Izvođenje građevinskih radova, mašinskih i elektro instalacija, pri izgradnji  Postrojenja za komprimiranje prirodnog plina sa utakalištem

Komprimirani prirodni plin, odnosno CNG (Compressed Natural Gas), se skladišti pri visokom pritisku obično 200-250 bara. CNG zahtjeva vrlo robustne, specijalno dizajnirane cilindrične rezervoare, koji su teški i koriste mnogo prostora. Kompresija gasa zahtjeva skupu, višefaznu tehnologiju kompresije.
Postrojenje je izgrađeno po svim pravilima struke i pušteno u funkciju u precdviđenom roku.

Osnovni podaci: 

Vrijednost ugovora: 242.200 BAM (123.835 €)
Investitor: Energtek Herz d.o.o. Široki Brijeg
Lokacija/Adresa: Sarajevo
Period: Septembar 2012 – Novembar 2012

Aktuelni projekti

Shopping Basket