Razvoj nekretnina

Razvoj nekretnina

Važan strateški cilj Unionivesta je razvoj nekretnina u trenutnom vlasništvu kompanije, te iznalaženje i akvizicija zemljišta i objekata na novim atraktivnim lokacijama u Bosni i Hercegovini.

Ova djelatnost obuhvata:

  • Strateško planiranje i razvoj projekata
  • Rukovođenje projektovanjem i izgradnjom
  • Upravljanje nekretninama
  • Kontrolu i plasman nekretnina na tržištu
  • Održavanje objekata u cilju pružanja kvalitetnih usluga najmoprimcima u cilju postizanja dugoročne saradnje i eventualno širenje djelatnosti održavanja i na druge objekte

Aktuelni projekti

Završeni projekti