Sterilna jedinica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

Izvođenje građevinskih, građevinsko zanatskih, instalaterskih radova i opremanje enterijera sterilne jedinice u okviru Klinike za pedijatriju

Formiranjem sterilne jedinice u kojoj bi se obavljala transplantacija perifernih matičnih ćelija kod pedijatrijske populacije, otvorio se put za trenutni početak izvođenja autologne transplantacije (Transplantacija vlastitih zdravih matičnih ćelija), a u isto bi se vrijeme stekli uslovi za formiranje banke matičnih ćelija i obavljanje alogenične transplantacije perifernih matičnih ćelija (drugi donori). Opremanje već postojeće prostorije i njeno adaptiranje za ovu intervenciju je od presudnog značaja, kako za Sarajevo, tako i za Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da danas u BiH ne postoji niti jedan drugi centar za ovu vrstu medicinskog tretmana kod djece.

KCUS planira izgradnju prostora za autolognu transplantaciju matičnih ćelija na etaži 08 Klinike za ginekologiju, akušerstvo i pedijatriju na lokalitetu Jezero u Sarajevu. 

Prostorna ,građevinska i instalacijska intervencija koju je Unioninvest izveo,  podrazumijeva prenamjenu 1 dvokrevetne sobe u sterilnu jedinicu, smanjenje 1 četverokrevetne sobe u trokrevetnu radi pratećih prostora, te prenamjena postojećeg mokrog čvora radi funkcionalnosti izmijenjenog odjela. Ukupna površina obuhvata je 67,48m2.

Nova sterilna soba za izolaciju je planirana kao jednokrevetna bolesnička soba sa WC-om. Da bi se spriječio prodor zraka iz kontaktnih prostorija u prostor sterilne sobe, ona se nalazi u konstantnom nadpritisku u odnosu na sve prostore sa kojima je povezana. Prostori filtera su u podpritisku u odnosu na sterilnu sobu, a u nadpritisku u odnosu na ostale prostore koji ne ulaze u odjel Sterilne jedinice. Sterilna soba kao posebna jedinica u odjelu radi se isključivo prema specifikacijama proizvođača opreme. Svi zidovi i strop u sterilnoj jedinici su od antibakterijskih panela. Ulazna vrata u sobu i WC su takođe antibakterijska. Oprema i aparati se isključivo naručuju prema uputama projektanta, odnosno isporučioca opreme za cijeli prostor sterilne sobe i WC.

Osnovni podaci:

Ukupna vrijednost ugovora: 388.155,53 BAM (198.460,80 €)
Investitor: Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, KCUS
Lokacija/Adresa: Jezero, KCUS, Sarajevo
Period: oktobar 2013 – April 2014

POTVRDA

Aktuelni projekti

Shopping Basket