Tretmani voda

Tretmani voda

Ovaj dio djelatnosti kompanije obuhvata sljedeće:

  • Tretmani pitkih voda
  • Prečistači otpadnih voda
  • Prečistači industrijskih otpadnih voda
  • Cjevovodi
  • Sistemi navodnjavanja
  • Pumpne i hlorne stanice
  • Paketna postrojenja za biološko pročišćavanje otpadnih voda

Aktuelni projekti

Završeni projekti