Unioninvest počeo radove projekta Poturovići

U toku radovi na izgradnji rezervoara i pumpne stanice Poturovići.

Od 23.08.2023.godine izvođač radova “Unioninvest” d.o.o. Sarajevo uveden je u posao na realizaciji ugovora za prvu fazu izvođenja radova na vodosnabdijevanju naselja Poturovići i Ljubina. U sklopu ove faze radova planirana je izgradnja rezervoara i pumpne stanice Poturovići.

Rezervoar “Poturovići” biće zapremine 150 metara kubnih. Ukupna vrijednost radova je oko 920.000,00 KM sa uračunatim PDV-om.

Investitori radova su Općina Vogošća i KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, a stručno-tehnički nadzor nad realizacijom projekta vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, kao i krajnji korisnik KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.d. Sarajevo.

Rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Općinski načelnik Migdad Hasanović je, sa saradnicima, te predstavnicima Mjesne zajednice Semizovac, obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi, razgovarao sa predstavnicima izvođača, kako bi se uvjerio da će radovi teći planiranom dinamikom.

Posljednje novosti ...

11.05.2023.

Dana 26.4.2023. godine održana je 1. redovna Skupština Unioninvest d.d. Sarajevo u 2023. godini. Na Skupštini su donesene sljedeće odluke:1. Odluka o izboru Predsjednika Skupštine,2.

Više informacija »

11.04.2023.

Prva redovna Skupština Unioninvest d.d. Sarajevo u 2023. godini zakazana je za 26. april 2023. godine (srijeda) s početkom u 12.00 sati u prostorijama objekta

Više informacija »
Shopping Basket