Vodoprivreda – USAID, Sarajevo B&H

Rekonstrukcija ratom uništenog objekta, Kompleksni ižinjering 

Poslovna zgrada sa 11 spratova (4.410m2), 18 unutrašnjih garaža, radionicu,  podrume, skladišta, sopstvenu trafostanicu, dvorište površine 825  m2, te parking prostor površine 2.315 m2 .

Rekonstrukcija je obuhvatila sve građevinske i građevinsko zanatske radove, kao i mašinske, elektro i ViK instalacije.
Zgrada je građena posebnom savremenom tehnologijom visoke kvalitete.
Poseban akcenat prilikom gradnje je bio na sigurnosnim sistemima.

Aktuelni projekti

Shopping Basket