Vodovodni sistem Skenderaj Kosovo

Cilj ovog projekta je da smanji količinu curenja – gubitaka na sistemima vodosnabjevanja gradova Skenderaj, Obiliq i Glogovac, te da unaprijedi dostupnost vode potrošačima, kako u količini tako i kvalitetu.
Priroda poslova koji su izvedeni je zamjena glavnih vodovodnih distributivnih linija, izgradnja novih cjevovoda i rekonstrukcija kućnih priključaka uz zamjenu dotrajalih fitinga i armatura.
U navedenim gradovima urađena je zamjena glavnih vodova u ukupnoj dužini 6.000 m Ductil cijevi profila DN 100, 125, 150 i 200 kao i 1400 m PEHD cijevi ɸ63 – 90, te izvedeno 1450 kućnih priključaka.

Ukupna vrijednost: 714.980,00 BAM (365.563,47€)
Investitor: IC Consultant  IC/ILF
Period 2002-2003

Aktuelni projekti

Shopping Basket